Cennik

cennik_2023_wrzesien

Regulamin:


 1. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług Stajni pod Wiślanym Wałem. Wejście do stajni i korzystanie z jej usług oznacza akceptację regulaminu.

 2. Wchodząc do stajni oraz na jej teren (pastwiska, ujeżdżalnia, wszelkie budynki) należy zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z obcowaniem ze zwierzętami.

 3. Jazda konna jest sportem obarczonym ryzykiem. W związku z tym jazdy odbywają się tylko i wyłącznie w kaskach, a w przypadku dzieci w kaskach i kamizelkach ochronnych. Instruktorzy oraz stajnia są ubezpieczeni. Jeźdźcy powinni posiadać własne ubezpieczenie NNW.

 4. Jedynymi osobami decyzyjnymi w stajni i na jej terenie są Instruktorzy. Jeźdźcy/rodzice nie mają wpływu na wybór konia do jazdy.

 5. W stajni oraz na jej terenie należy zachowywać się cicho i spokojnie. W taki sposób, aby nie płoszyć koni.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w stajni i na jej terenie tylko pod opieką opiekuna.

 7. Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody Opiekuna na jazdę konną.

 8. W trakcie jazdy konnej opiekę nad jeźdźcami przejmuje Instruktor, jednak nie zwalnia to rodziców z odpowiedzialności za dzieci.

 9. Należy dbać o dobrostan koni. Wszelkie otarcia, zmiany skórne, rany należy od razu zgłaszać do Instruktora.

 10. Należy dbać i szanować udostępniany sprzęt jeździecki, odkładać go na wyznaczone miejsce. Wszelkie zniszczenia należy od razu zgłaszać do Instruktora.

 11. Należy dbać o porządek w stajni.

 12. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

 13. Zabrania się:

  • palenia tytoniu w stajni
  • otwierania boksów koni bez zgody Instruktora
  • wchodzenia do koni na pastwiska/padoki
  • dokarmiania koni bez zgody Instruktora
  • używania sprzętu bez zgody Instruktora
  • wchodzenia na ujeżdżalnię osób trzecich

 14. W stajni obowiązuje stały grafik jazd. Wszelkie zmiany należy zgłaszać poprzez SMS lub telefon. 665 246 359.

 15. Jazdy odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

 16. Instruktor ma prawo do odwołania jazd bez podania przyczyny w wyjątkowych sytuacjach.

 17. Odwołanie jazdy przez klienta później niż 24 h przed jej planowanym termin skutkuje koniecznością wpłaty 50 % jej wartości lub skreśleniem z karnetu. Bez względu na przyczynę odwołania.

 18. Jazdy należy opłacać gotówką lub przelewem. Najbardziej korzystną formą płatności jest wykupienie karnetu.

 19. Wszelkie pytania i niejasności należy kierować do Instruktorów.

Aktualizacja regulaminu 19.01.2021