Cennik

cennik_2020

Regulamin:


 1. Każda osoba wchodząca do stajni zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem.

 2. Wchodząc do stajni oraz na jej teren (pastwiska, ujeżdżalnia, wszelkie budynki) należy zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z obcowaniem ze zwierzętami - konie, psy, koty.

 3. Jazda konna jest sportem obarczonym ryzykiem. W związku z tym jazdy odbywają się tylko i wyłącznie w kaskach a w przypadku dzieci w kaskach i kamizelkach ochronnych. Instruktorzy oraz stajnia są ubezpieczeni. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla jeźdźców.

 4. Jedynymi osobami decyzyjnymi w stajni i na jej terenie są Instruktorzy.

 5. W stajni oraz na jej terenie należy zachowywać się cicho i spokojnie. W taki sposób, aby nie płoszyć koni.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w stajni i na jej terenie tylko pod opieką opiekuna.

 7. Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody Opiekuna na jazdę konną.

 8. W trakcie jazdy konnej opiekę nad jeźdźcami przejmuje Instruktor, jednak nie zwalnia to rodziców z odpowiedzialności za dzieci.

 9. Należy dbać o dobrostan koni. Wszelkie otarcia, zmiany skórne, rany należy od razu zgłaszać do Instruktora.

 10. Należy dbać i szanować udostępniany sprzęt jeździecki, odkładać go na wyznaczone miejsce. Wszelkie zniszczenia należy od razu zgłaszać do Instruktora.

 11. Należy dbać o porządek w stajni.

 12. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

 13. Zabrania się:

  • palenia tytoniu w stajni
  • otwierania boksów koni bez zgody Instruktora
  • wchodzenia do koni na pastwiska/ padoki
  • dokarmiania koni bez zgody Instruktora
  • używania sprzętu bez zgody Instruktora
  • wchodzenia na ujeżdzalnię osób trzecich
  • zakłócania spokoju ludzi oraz zwierząt, płoszenia koni

 14. Na jazdę należy umawiać się minimum jeden dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie.

 15. Jazdy nie odbywają się, jeśli pogoda na to nie pozwala. Instruktorzy niezwłocznie informują o tym telefonicznie.

 16. Odwołanie jazdy później niż 24 h przed jej planowanym termin skutkuje koniecznością wpłaty 50% jej wartości lub przepadnięciem w przypadku karnetu.

 17. Jazdy można opłacać gotówką lub przelewem.

 18. Jazdy można opłacać pojedynczo lub wykupić karnet, co bardziej opłaca się finansowo.